Configurator Maak een proefrit Neem contact op

Hoe werkt PrivateLease?

Weet vooraf waar u op kunt rekenen

Hoe vraag ik een PrivateLease-offerte aan?

Niets is eenvoudiger. U neemt contact op met uw dealer. Hij stelt voor u graag een offerte op maat op voor de auto van uw keuze.

Kan ik een voorschot betalen?

U kunt uw maandelijkse huurbedrag verminderen door een voorschot te betalen in de vorm van een eerste verhoogd huurbedrag.

Hoeveel kilometers zijn in de maandelijkse huurprijs inbegrepen?

U kiest de kilometers die u denkt te rijden: minimum 10.000 km/jaar - maximum 40.000 km/jaar). Vervolgens brengen we de reëel gereden kilometers in rekening (minder of meer) volgens de gebruiksmatrix.

Wat is de looptijd van het contract?

U kiest de looptijd van uw contract. Die varieert van 24 tot 60 maanden.

Kan ik een tankkaart als optie nemen?

Bij PrivateLease is een tankkaart geen beschikbare optie.

Waar kan ik mijn banden vervangen?

Wanneer uw banden versleten zijn, gaat u naar het dichtstbijzijnde, erkende servicepunt van Mercedes-Benz.

Kan ik een PrivateLease-contract zonder verzekering ondertekenen?

Neen, de verzekering is per definitie in PrivateLease inbegrepen. De reparaties van schade en van mechanische problemen die op uw Mercedes-Benz uitgevoerd worden, zijn eveneens in het maandelijkse huurbedrag inbegrepen. U hebt dus geen onvoorziene uitgaven. 

Na een schadegeval wordt de premie niet aangepast.

Waar laat ik mijn auto onderhouden?

U kunt kiezen door wie u het onderhoud laat doen. De enige voorwaarde is dat het om een erkend servicepunt van Mercedes-Benz moet gaan.

Kan ik mijn auto overkopen wanneer het contract ten einde loopt?

Neen. Wanneer het contract gedaan is, hoeft u zich geen zorgen te maken over de verkoop van uw auto. Alles wordt voor u geregeld. U brengt de auto terug en u neemt plaats achter het stuur van een gloednieuwe Mercedes-Benz. Lees meer over het einde van uw contract.

Wanneer moet ik mijn factuur betalen?

Op de 15e van elke maand ontvangt u de factuur voor de volgende maand. Het bedrag wordt per domiciliëring op de 2e van de maand van uw rekening gehaald.

Bij het begin van het contract zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Uw contract begint voor de 15e van de maand: u ontvangt een factuur tot het einde van de maand.
  2. Uw contract begint na de 15e van de maand: u ontvangt een factuur tot het einde van de maand en de factuur van de volgende maand.

Wie mag met mijn auto rijden?

Iedereen die over een geldig en definitief rijbewijs beschikt, mag met uw Mercedes-Benz rijden en is door de verzekering gedekt. Een tijdelijk rijbewijs mag dus niet. We raden u echter aan om ons op de hoogte te brengen van de gebruikelijke bestuurders van de auto.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u voor de auto verantwoordelijk blijft!

Kan ik met mijn auto naar het buitenland reizen?

Ja. Raadpleeg dit document om te weten in welke landen u gedekt bent.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u niet verzekerd bent als uw reisbestemming niet vermeld is in het document hieronder. Het is bijgevolg strikt verboden om met de auto naar die landen te reizen.

Wat als ik een boete krijg?

Boetes worden direct naar u opgestuurd, via de post of via e-mail. U moet ze betalen zonder dat Mercedes-Benz Financial Services daarbij tussenkomt.

Kan ik mijn PrivateLease-contract verlengen?

Neen. Uw PrivateLease-contract wordt automatisch beëindigd op het einde van de voorziene looptijd. U brengt de auto terug en u neemt plaats achter het stuur van een gloednieuwe Mercedes-Benz.

Welke documenten moet ik voorleggen om een PrivateLease aan te vragen?

Om een PrivateLease aan te vragen, hebben we de volgende documenten nodig:

  • Kopie van uw identiteitskaart
  • Als u gehuwd bent, de kopie van de identiteitskaart van uw partner
  • Kopie van de laatste loonfiche/bewijs van inkomsten
  • Als u gehuwd bent, de kopie van de laatste loonfiche/bewijs van inkomsten van uw partner
  • Kopie van de volledig ingevulde verzekeringsaanvraag, eventueel met een verklaring inzake het schadeverleden
  • Kopie van het rijbewijs van de bestuurder die het vaakst zal rijden
  • De voor akkoord ondertekende offerte

Wat moet ik doen bij schade?

Rijden met een beschadigde auto is uiteraard erg vervelend, vooral voor u. De reparatie van uw Mercedes-Benz is verzekerd. Na het ongeval stuurt u ons zo snel mogelijk een ongevalsaangifte. 

We raden u aan om onze app UBCall te downloaden (Android via Playstore – Iphone via App Store). Die stelt u in staat om ter plaatse de nodige vaststellingen te doen en om een aangifte met foto’s te verzenden. U hebt de app gedownload en u hebt uw profiel ingevuld? Uw auto is vanaf dan onmiddellijk met onze online diensten verbonden.

Bij een ongeval kunt u meteen de hulpdiensten of onze dienst ongevallenbeheer verwittigen. Zij helpen u verder. U kunt ook de ongevalsaangifte online indienen.

Waar laat ik mijn auto repareren?

Wanneer een reparatie nodig is, gaat u naar het dichtstbijzijnde, erkende servicepunt van Mercedes-Benz.

Heb ik recht op een vervangwagen?

Het PrivateLease-contract voorziet niet in een vervangwagen.

Moet ik bij glasbreuk een franchise betalen?

De reparatie is gratis als u ze bij een erkend servicepunt van Mercedes-Benz Financial Services laat uitvoeren.

Hoe hoog is de franchise?

De franchise bedraagt 2,5% van de verzekerde waarde per schadegeval en geldt alleen voor de schade aan de auto zelf en bij vandalisme.

Hoe lang duurt het voor mijn aanvraag voor een PrivateLease goedgekeurd wordt?

Nadat we alle documenten in kwestie ontvangen hebben, duurt de goedkeuring maximaal 2 werkdagen.

Wat moet ik doen bij pech?

Snelle bijstand ter plaatse - gratis en 24 uur op 24.

Bij een klein incident, een panne, een ongeval of een geval van vandalisme zorgen onze experts in heel Europa ervoor dat u uw reis in de beste omstandigheden kunt voortzetten. Die dienstverlening kan gaan van een reparatie ter plaatse over het ter beschikking stellen van een vervangwagen tot de voortzetting van de reis met het vliegtuig. En als u wilt wachten tot uw auto gerepareerd is, nemen wij de overnachtingkosten voor onze rekening. Een telefoontje is genoeg.

Directe lijn SAV Mercedes-Benz: 00800 (0)1 777 7777

Meer informatie over assistentie.

Is een verzekering voor de bestuurder inbegrepen?

Het tarief van PrivateLease omvat normaal gesproken geen verzekering voor de bestuurder.

U kunt echter wel die bijkomende verzekering kiezen (dekking tot € 1.250.000) voor € 3,99 / maand.

Neem contact met ons op.

 

Welke schade valt onder de categorie ‘schade door normaal gebruik’?

Mercedes-Benz Financial Services hanteert een duidelijke richtlijn om schade door normaal gebruik vast te stellen. Het gaat om schade aan een auto die voortvloeit uit het gebruik ervan. We volgen de norm Renta en hebben een overnameprotocol opgesteld. Die maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de gebruiksschade die aanvaard wordt, en anderzijds de schade die ons tijdens de looptijd van het contract gemeld moet worden. Als u dat niet doet, kan het dat u die schade volledig moet vergoeden.

Meer informatie over (on)acceptabele schades

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.